Uzależniona od alkoholu

Leczenie uzależnień w profesjonalnej klinice Medox

Zdrowie
Uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu czy seksu potrafią zrujnować życie wielu osobom. Dotknięci tym problemem ludzie potrzebują specjalistycznej pomocy, którą mogą im zaoferować ośrodki i kliniki leczenia uzależnień. Jeżeli dana osoba jest uzależniona od alkoholu, potrzebny jest jej detoks i specjalistyczne leczenie odwykowe. Również może być stosowane leczenie farmakologiczne. Dzięki temu pacjent, który znajduje się w klinice, jest objęty stałą opieką i znajduje się pod obserwacją specjalistów, podchodzących profesjonalnie do swojej pracy.
Również w przypadku narkotyków, odwyk w klinice jest niezbędny, aby uratować choremu zdrowie i życie. Placówki te zajmują się uzależnieniami od najpopularniejszych narkotyków, takich jak: heroina, kokaina czy inne substancje halucynogenne. Dzięki trafnej diagnostyce problemu oraz wdrożeniu farmakologicznych środków detoksykujących organizm klinika może doprowadzić pacjenta do całkowitego odstawienia środków odurzających.
Kliniki odwykowe prowadzą też terapie innych uzależnień, takich jak na przykład lekomania, hazard czy zakupoholizm. Podczas pobytu w klinice leczenia uzależnień Medox terapie odbywają się w sposób grupowy, rodzinny bądź indywidualny. Podczas leczenia indywidualnego i stacjonarnego pobytu w klinice, terapeuci dążą do przywrócenia równowagi psychicznej i fizycznej organizmu pacjenta oraz chcą wyrobić w nim cechy, które umożliwią mu utrzymanie abstynencji lub nieuleganie innym nałogom w przyszłości. Dobrym wyborem jest także terapia rodzinna, podczas której rodzina osoby uzależnionej także otrzymuje wytyczne i jest poddawana terapii. Ma to związek ze współuzależnieniem bliskich danej osoby i nauczeniem ich rozwiązywania problemów i zmiany ich myślenia na temat nałogu. Wszystkie te kompleksowe działania, łącznie z terapiami grupowymi, na których pacjent słucha innych historii uzależnionych ludzi, mają na celu otwarcie drogi do trzeźwości, z której osoba uzależniona osoba nie będzie mogła już zawrócić w stronę nałogu.
Warto zaznaczyć, ze NZOZ Medox założony w 2008 roku wyznaczył nowe standardy prywatnych usług dla osób uzależnionych w Polsce. Dotychczas nie istniały ośrodki tego typu. Nowe standardy to:
  • legalność działalności, wydaje się to oczywiste, jednak do dziś wiele tzw ośrodków terapii uzależnień działa bez wpisu do rejestru zakładów wykonujących działalność leczniczą
  • prowadzenie terapii pod nadzorem lekarzy, kolejny truizm, jednak w wielu ośrodkach leczeniem zajmują się rolnicy, technicy budowlani itd, często jedyną kwalifikacją do prowadzenia terapii jest picie ciągami w przeszłości
  • farmakologiczne leczenie uzależnień, światowy standard, jednak w Polsce dopiero Medox od początku działalności wprowadził terapie farmakologiczne, edukował pacjentów i terapeutów, często z tego powodu był narażony na ostracyzm

Będziemy nadal obserwować Klinikę Medox, życzymy dalszego rozwoju, pomyślnych terapii z zyskiem dla pacjentów.

Dodaj komentarz