Czy detoks od alkoholu rzeczywiście pomaga?

Zdrowie

Detoks alkoholowy to jeden z wielu elementów terapii uzależnienia od alkoholu. Dzięki niemu możliwa jest dalsza praca z człowiekiem uzależnionym, polegająca tym razem na psychoterapii. Wiąże się nierozerwalnie z pokonywaniem zespołu abstynencyjnego. Detoks alkoholowy ma za zadanie odtruć organizm na poziomie chemicznym oraz przywrócić mu równowagę pod względem psychicznym. Jest prowadzony w specjalistycznych ośrodkach terapii uzależnień i przeprowadzany pod okiem fachowców.

Osoba nękana przez chorobę alkoholową potrzebuje detoksu, aby móc dalej się leczyć. Często niezbędne będzie podanie kroplówki potrzebne do opanowania zespołu abstynencyjnego, do którego należą drgawki, stany lękowe i głód alkoholowy. Detoks alkoholowy to proces długotrwały, który musi być przeprowadzany w zrównoważony sposób. Zbyt gwałtowne działania w tym aspekcie mogą przynieść skutek odwrotny od zamierzonego. Dlatego przypadki osób uzależnionych muszą być rozpatrywane w sposób indywidualny i objęte specjalistyczną opieką. Dzięki temu odtrucie nie przebiega w sposób gwałtowny, a organizm może stopniowo adaptować się do nowych warunków funkcjonowania. Aby było to możliwe, stosuje się leki wspomagające dobry przebieg całego procesu odtruwania.

Detoks alkoholowy to punkt zwrotny w całej skomplikowanej drodze chorego do trzeźwego życia. Dzięki niemu możliwe jest przerwanie ciągu alkoholowego, który w wielu przypadkach prowadzi do znacznego rozstroju zdrowotnego, a nawet śmierci. Dzięki prawidłowo przeprowadzonemu odtruciu lekarze budują podstawy, na których można zbudować nowe życie pacjenta oparte o udaną psychoterapię i edukację. Osoba uzależniona dzięki swoistej terapii szokowej, która ma na celu przerwanie błędnego koła nałogu, może małymi kroczkami maszerować w stronę lepszego życia. Ośrodek leczenia uzależnień jest jedynym ratunkiem dla wielu ludzi, a profesjonalne podejście personelu gwarantuje udane przeprowadzenie odtrucia alkoholowego osoby dotkniętej tragicznym brzemieniem uzależnienia od alkoholu etylowego.

Czy pomaga? Problem polega na tym czy jest niezbędny? O wskazaniach do detoksykacji alkoholowej zawsze decyduje lekarz. Na osobach uzależnionych próbują zarobić wszyscy tylko nie profesjonaliści. Detoksu alkoholowego podejmują się ratownicy medyczni, pielęgniarki a nawet byli alkoholicy bez wykształcenia medycznego.  Prowadzi to do licznych powikłań, nawet kończy się śmiercią osoby odtruwanej.

Łagodne zespoły abstynencyjne nie wymagają pomocy i leczenia farmakologicznego, wystarczy odpoczynek, nawodnienie doustne.

Umiarkowane zespoły abstynencyjne, po wytrzeźwieniu zaleca się podawanie leków relaksacyjnych, leczenie może odbywać się w trybie ambulatoryjnym, często pod opieką lekarza domowego, nie ma potrzeby podawania płynów in v.

Ciężkie, powikłane alkoholowe zespoły abstynencyjne, w przebiegu których występują drgawki lub majaczenie drżenne, wymagają hospitalizacji. specjalistycznycznego leczenia objawowego, najlepiej przez lekarza z doświadczeniem, leczenie obejmuje znajomość chorób wewnętrznych i psychiatrii.

1 thought on “Czy detoks od alkoholu rzeczywiście pomaga?”

  1. Mi detoks alkoholowy wielokrotnie uratował życie. Próbowałam terapii, szukałam doświadczonych terapeutów, zawsze wracałam do picia. Najlepiej funkcjonuję gdy po ciągu udam się na detoks i po skończonej detoksykacji najczęściej 7-10 dni korzystam ze wsparcia grupy i przyjmuję leki na alkoholizm. Wtedy utrzymuję się w trzeźwości 9-12 miesięcy. Nawet jak mam pojedyncze wpadki to nie upijam się i nie piję ciągami. Gdy odstawię leki problem zawsze powraca. Dla mnie prywatne oddziały detoksykacyjne to ratunek życia. Na publiczne nie chcą mnie przyjąć ponieważ zawsze jestem pod wpływem.

Dodaj komentarz