OBWE: Sytuacja na Ukrainie daleka od stabilizacji. Ryzyko „spirali przemocy”

News

Jeśli obydwie strony konfliktu nie podejmą poważnych wysiłków na rzecz wdrożenia ustaleń z Mińska dotyczących zawieszenia broni, „nadal istnieć będzie ryzyko nowej eskalacji konfliktu” – oświadczyła Tagliavini.

– Jeśli jednak potwierdzą się doniesienia o zaprzestaniu walk, priorytetem stanie się dostarczenie pomocy humanitarnej ludności cywilnej na obszarach objętych konfliktem – dodała Tagliavini. Poprosiła w związku z tym o wysłanie na wschodnią Ukrainę specjalnej misji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża oraz ONZ, aby ocenić sytuację i potrzeby mieszkańców tego regionu.

Podkreśliła też, że równie pilne będzie oczyszczenie tych ziem z min oraz wszelkiej amunicji, która stanowi zagrożenie dla tamtejszej ludności.

Szef misji OBWE na wschodniej Ukrainie Ertugrul Apakan przypomniał członkom RB ONZ, że obserwatorzy nadal nie mają możliwości zweryfikowania doniesień o wycofaniu ciężkiego uzbrojenia przez strony konfliktu.

Dodaj komentarz